Závody dvojspřeží

Šinkvický dvůr

Šinkvický dvůr leží v Jihomoravském kraji, v brněnské vinařské oblasti. Náleží do katastrálního území Těšany, s touto obcí je také nedílně spjat se svou historií. Počátkem devatenáctého století byl v Šinkvicích vybudován statek zaměřený na chov koní. Po založení Státního statku Židlochovice sem bylo přesunuto jeho základní stádo a byla zde zřízena hříbárna. Období své největší slávy prožívaly Šinkvice od poloviny šedesátých let, kdy zde na sebe začal upozorňovat legendární Korok, trojnásobný vítěz Velké pardubické.
Ve druhé polovině devadesátých let je statek renovován, obnovuje se chovné stádo, a dostavují se první sportovní úspěchy v oblasti pro Šinkvický dvůr do této doby zatím neznámé - závody dvojspřeží.
Současnou činnost Šinkvického dvora lze rozdělit do dvou hlavních oblastí. Tou první je chov koní různých plemen s důrazem na českého teplokrevníka a sportovní činnost jezdecké Stáje Šinkvický dvůr.
Stáj Šinkvický dvůr je občanským sdružením, jejímž cílem je organizování a provádění sportovních aktivit svých členů v oblasti jezdeckého sportu. Českou jezdeckou federací bylo přiděleno dne 13.3.2002 registrační číslo MG229. S ČJF Stáj ŠD aktivně spolupracuje a je právoplatným subjektem v její současné struktuře. Svým ustavením zastřešila Stáj Šinkvický dvůr již dříve probíhající sportovní činnost, probíhající dříve pod jmény jednotlivých fyzických osob. Tato činnost je ostatně velmi bohatá na zajímavé události.
V posledních letech byly úspěšně zorganizovány čtyři ročníky vozatajských závodů v kategorii jedno a dvojspřeží. Letošní jubilejní pátý ročník proběhl 28.-30.července a byl, na základě rozhodnutí České jezdecké federace, Mistrovstvím České republiky ve všech kategoriích spřežení

Naše poděkování za pomoc při organizaci a zajištění našich závodů patří generálnímu partnerovi Mistrovství České republiky, společnosti ČEZ,a.s. a též hlavnímu mediálnímu partnerovi, Českému rozhlasu Brno.


Kontakt:

Jana Trundová
Těšany 71
664 54 Těšany
tel.: 00 420 544 24 82 09
mail: info@sinkvickydvur.cz, sinkvickydvur@seznam.cz